Nejúspěšnější herci, herečky či režiséři původem ze země Japonsko

Kteří herci či režiséři ze země Japonsko jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Nicole Kidman 1967 36 64 516 5 824 598 2 322 582 209 685 518
2 Hiroyuki Sanada 1960 13 132 604 18 392 669 1 723 850 239 104 691
3 Ken Watanabe 1959 10 134 058 17 543 488 1 340 575 175 434 881
4 Mako 1933 8 153 083 4 161 759 1 224 664 33 294 072
5 Tadanobu Asano 1973 10 92 723 13 686 122 927 232 136 861 223
6 Byron Howard 1968 4 195 868 23 007 944 783 470 92 031 774
7 Brian Tee 1977 4 140 073 19 533 603 560 293 78 134 411
8 Robert Eddison 1908 1 522 664 7 229 662 522 664 7 229 662
9 Sonoya Mizuno 1986 3 173 687 22 783 407 521 062 68 350 222
10 Cary-Hiroyuki Tagawa 1950 8 51 790 4 287 115 414 317 34 296 916
11 Toshishiro Obata 1948 4 103 323 2 325 294 413 291 9 301 175
12 Shin'ichi Chiba 1939 2 196 872 19 351 141 393 744 38 702 281
13 Naoko Mori 1971 2 165 368 7 014 229 330 735 14 028 457
14 Tamlyn Tomita 1966 3 108 592 9 784 356 325 776 29 353 069
15 Chiaki Kuriyama 1984 1 294 920 29 206 159 294 920 29 206 159
16 Sakichi Sato 1964 1 294 920 29 206 159 294 920 29 206 159
17 Kae Alexander 1985 1 272 298 41 028 218 272 298 41 028 218
18 Tao Okamoto 1985 2 130 792 19 473 019 261 583 38 946 038
19 Richard T. Jones 1972 7 35 687 3 953 789 249 811 27 676 522
20 Masi Oka 1974 4 59 762 9 614 397 239 049 38 457 586
21 Togo Igawa 1946 3 67 973 7 064 376 203 918 21 193 128
22 Stan Wlodkowski 6 33 936 4 497 627 203 615 26 985 760
23 Masayoshi Haneda 1976 3 67 346 10 063 073 202 039 30 189 220
24 Hideyuki Tanaka 1950 2 100 649 3 008 628 201 298 6 017 255
25 Koyuki 1976 1 186 467 19 479 753 186 467 19 479 753
26 Masato Harada 1949 1 186 467 19 479 753 186 467 19 479 753
27 Shichinosuke Nakamura 1983 1 186 467 19 479 753 186 467 19 479 753
28 Shun Sugata 1955 1 186 467 19 479 753 186 467 19 479 753
29 Rinko Kikuchi 1981 2 88 654 11 600 302 177 307 23 200 604
30 Koji Yakusho 1956 2 83 670 8 605 430 167 340 17 210 860
31 Mari Koda 1986 2 75 291 8 262 813 150 581 16 525 625
32 Jun Fukuyama 1978 1 141 967 15 715 800 141 967 15 715 800
33 Tomokazu Seki 1972 1 141 967 15 715 800 141 967 15 715 800
34 Rila Fukushima 1989 3 44 881 6 688 813 134 643 20 066 440
35 Kaori Momoi 1952 2 65 412 7 972 222 130 823 15 944 444
36 Michihiro Ikemizu 1943 1 129 678 12 389 686 129 678 12 389 686
37 Junko Takeuchi 1972 1 127 955 10 003 909 127 955 10 003 909
38 Samaire Armstrong 1980 3 40 860 3 700 287 122 580 11 100 861
39 Takeshi Kitano 1947 3 35 415 3 612 537 106 244 10 837 611
40 Gara Takashima 1954 2 51 670 5 097 649 103 340 10 195 298
41 Youki Kudoh 1971 5 20 126 1 981 799 100 630 9 908 994
42 Rihoko Yoshida 1949 1 99 333 4 638 599 99 333 4 638 599
43 Keiko Kitagawa 1986 1 98 824 9 496 122 98 824 9 496 122
44 Eleanor Matsuura 1983 1 93 338 13 942 375 93 338 13 942 375
45 Masashi Hirose 1947 2 45 377 5 105 446 90 754 10 210 892
46 Hideo Nakata 1961 1 89 079 7 912 064 89 079 7 912 064
47 Josh Kelly 1982 1 88 183 3 438 261 88 183 3 438 261
48 Aoi Tada 1981 1 83 097 3 052 231 83 097 3 052 231
49 Qyoko Kudo 1966 1 79 257 11 748 083 79 257 11 748 083
50 Hal Yamanouchi 1946 1 79 257 11 748 083 79 257 11 748 083
51 Suzuka Ohgo 1993 1 78 967 8 092 769 78 967 8 092 769
52 Motonori Sakakibara 1 77 696 6 785 171 77 696 6 785 171
53 Hironobu Sakaguchi 1962 1 77 696 6 785 171 77 696 6 785 171
54 Gen Seto 1955 2 37 499 5 815 282 74 997 11 630 563
55 Yoshi Oida 1933 3 24 667 2 118 814 74 002 6 356 442
56 Keiko Seiko 1983 1 72 111 7 713 412 72 111 7 713 412
57 Tanroh Ishida 1987 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
58 Hiroshi Yamada 1977 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
59 Takato Yonemoto 1979 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
60 Jin Akanishi 1984 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
61 Min Tanaka 1945 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
62 Ko Shibasaki 1981 1 67 943 10 148 480 67 943 10 148 480
63 Yuki Iwasaki 1955 1 62 024 9 963 427 62 024 9 963 427
64 Rena Murakami 1967 1 58 196 1 296 365 58 196 1 296 365
65 Ken Kensei 1954 2 26 286 734 606 52 572 1 469 211
66 Kunihiko Yuyama 1952 1 52 412 2 931 109 52 412 2 931 109
67 Ikue Otani 1965 1 52 412 2 931 109 52 412 2 931 109
68 Jozef Aoki 1 52 251 7 915 399 52 251 7 915 399
69 Akiko Monô 1976 1 52 094 5 426 463 52 094 5 426 463
70 Hiroko Kawasaki 1912 1 52 094 5 426 463 52 094 5 426 463
71 Akiko Takeshita 1959 1 52 094 5 426 463 52 094 5 426 463
72 Haruhiko Hirata 1947 1 48 484 3 718 659 48 484 3 718 659
73 Hiro Kanagawa 1963 2 22 997 3 835 352 45 994 7 670 704
74 Jun Kunimura 1955 2 21 976 3 530 273 43 951 7 060 545
75 Glenn Howerton 1976 4 10 528 1 241 761 42 111 4 967 042
76 Mari Natsuki 1952 2 19 784 773 950 39 567 1 547 899
77 Chen Tang 1 37 328 6 014 035 37 328 6 014 035
78 Olivia de Havilland 1916 1 33 460 1 022 660 33 460 1 022 660
79 Takashi Shimizu 1972 2 16 016 1 473 930 32 032 2 947 860
80 Takako Fuji 1972 2 16 016 1 473 930 32 032 2 947 860
81 Rola 1990 1 31 998 4 883 450 31 998 4 883 450
82 Yoshio Harada 1940 1 31 104 886 080 31 104 886 080
83 Yoko Shimada 1953 1 31 104 886 080 31 104 886 080
84 Masashi Fujimoto 1963 1 30 776 4 266 489 30 776 4 266 489
85 Yuki Matsuzaki 1981 2 15 382 1 728 324 30 764 3 456 648
86 Mayumi Izuka 1977 2 14 901 1 077 736 29 802 2 155 471
87 Nobuhiro Suwa 1960 1 28 790 2 481 179 28 790 2 481 179
88 Victoria Principal 1950 1 28 526 2 899 274 28 526 2 899 274
89 Akira Emoto 1948 2 13 233 1 169 023 26 466 2 338 045
90 Yuko Daike 1971 1 21 635 1 975 352 21 635 1 975 352
91 Yui Natsukawa 1968 1 21 635 1 975 352 21 635 1 975 352
92 Saburo Ishikura 1946 1 21 635 1 975 352 21 635 1 975 352
93 Ryoko Hirosue 1980 1 21 060 2 066 193 21 060 2 066 193
94 Kiyohiko Shibukawa 1974 1 21 060 2 066 193 21 060 2 066 193
95 Miya Cech 2007 1 20 781 3 007 769 20 781 3 007 769
96 Takashi Matsuyama 1960 1 20 218 1 749 841 20 218 1 749 841
97 Yoko Maki 1982 1 20 218 1 749 841 20 218 1 749 841
98 Ryo Ishibashi 1956 1 20 218 1 749 841 20 218 1 749 841
99 Saemi Nakamura 1965 1 18 127 2 401 707 18 127 2 401 707
100 Masako Ikeda 1939 1 15 738 409 921 15 738 409 921
TP pixel