Kinomodul TOP filmy

# Film Premiéra Představení Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Zaplněnost Průměr
1 Gran Turismo 2023-09-29 2 276 268 8 3% 4
2 Gran Turismo 2023-09-28 25 2 987 2 524 486 16% 19
3 Gran Turismo 2023-09-27 26 3 232 3 023 238 7% 9
4 Gran Turismo 2023-09-26 32 4 227 4 101 162 4% 5
5 Gran Turismo 2023-09-25 32 4 227 4 099 164 4% 5
6 Gran Turismo 2023-09-24 45 6 126 5 216 947 15% 21
7 Gran Turismo 2023-09-23 43 5 840 4 212 1 666 29% 39
8 Gran Turismo 2023-09-22 22 2 566 2 188 410 16% 19
9 Gran Turismo 2023-09-21 21 2 580 2 483 128 5% 6
10 Gran Turismo 2023-09-20 32 4 167 4 003 217 5% 7
11 Gran Turismo 2023-09-19 33 4 289 4 072 270 6% 8
12 Gran Turismo 2023-09-18 35 4 558 4 466 143 3% 4
13 Gran Turismo 2023-09-17 60 7 715 6 871 913 12% 15
14 Gran Turismo 2023-09-16 62 7 980 6 630 1 419 18% 23
15 Gran Turismo 2023-09-15 48 6 192 5 609 636 10% 13
16 Gran Turismo 2023-09-14 45 5 782 5 564 271 5% 6
17 Gran Turismo 2023-09-13 48 7 031 6 757 325 5% 7
18 Gran Turismo 2023-09-12 48 6 769 6 513 312 5% 6
19 Gran Turismo 2023-09-11 52 7 474 7 214 314 4% 6
20 Gran Turismo 2023-09-10 60 9 152 8 340 877 10% 15
21 Gran Turismo 2023-09-09 63 9 644 8 490 1 220 13% 19
22 Gran Turismo 2023-09-08 48 6 867 6 334 587 9% 12
23 Gran Turismo 2023-09-07 54 7 792 7 478 370 5% 7
24 Gran Turismo 2023-09-06 64 8 762 8 311 515 6% 8
25 Gran Turismo 2023-09-05 61 8 125 7 687 501 6% 8
- CELKEM - 1061 144 360 132 453 13 099 9% 12
Gran Turismo

Gran Turismo

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar a Premiere Cinemas, které pokrývají "jen" zhruba 75 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel