Kinomodul TOP filmy

# Film Premiéra Představení Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Zaplněnost Průměr
1 Barbie 2023-09-29 10 1 383 1 327 65 5% 6
2 Barbie 2023-09-28 40 5 265 4 620 672 13% 17
3 Barbie 2023-09-27 60 7 895 7 477 456 6% 8
4 Barbie 2023-09-26 62 8 347 8 073 316 4% 5
5 Barbie 2023-09-25 60 7 991 7 665 368 5% 6
6 Barbie 2023-09-24 70 9 013 8 044 1 007 11% 14
7 Barbie 2023-09-23 75 10 089 8 272 1 862 18% 25
8 Barbie 2023-09-22 30 3 729 3 523 247 7% 8
9 Barbie 2023-09-21 29 3 646 3 576 110 3% 4
10 Barbie 2023-09-20 36 4 565 4 440 172 4% 5
11 Barbie 2023-09-19 37 4 566 4 429 186 4% 5
12 Barbie 2023-09-18 41 5 574 5 387 233 4% 6
13 Barbie 2023-09-17 87 13 016 12 086 989 8% 11
14 Barbie 2023-09-16 99 15 267 13 842 1 492 10% 15
15 Barbie 2023-09-15 75 11 915 11 202 766 6% 10
16 Barbie 2023-09-14 72 11 319 10 965 405 4% 6
17 Barbie 2023-09-13 80 12 801 12 183 685 5% 9
18 Barbie 2023-09-12 76 11 964 11 577 455 4% 6
19 Barbie 2023-09-11 87 14 132 13 758 442 3% 5
20 Barbie 2023-09-10 100 16 393 15 356 1 118 7% 11
21 Barbie 2023-09-09 106 17 208 15 942 1 347 8% 13
22 Barbie 2023-09-08 81 13 131 12 315 884 7% 11
23 Barbie 2023-09-07 90 14 943 14 448 561 4% 6
24 Barbie 2023-09-06 111 16 906 16 077 900 5% 8
25 Barbie 2023-09-05 103 15 939 15 066 940 6% 9
- CELKEM - 1717 256 997 241 650 16 678 6% 10
Barbie

Barbie

Jak by to dopadlo, kdyby se panenka Barbie vydala do skutečného světa? Co by si zpět přinesla do svého Barbielandu? A jak by se na to všechno tvářil Ken?

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar a Premiere Cinemas, které pokrývají "jen" zhruba 75 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel