Charlotte Ross

Card image
 1968-01-21

 filmtoro.cz

Tržby a návštěvnost

Počítáno z filmů uvedených po roce 1990
  • Tržby
    Kč 2 769 328 
  • Diváci
    15 291 
  • Filmů
  • Průměr diváků na film
    15 291