CZUS

Nejúspěšnější filmy ze série Shrek# Film Premiéra Diváci (1) ▼ Tržby (1) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Shrek: Zvonec a konec 2010-07-15 99 104 15 214 205 622 867 77 060 690
2 Shrek Třetí 2007-06-14 86 118 9 663 975 722 560 62 686 691
3 Shrek 2 2004-07-08 65 423 7 307 635 625 442 54 994 362
4 Kocour v botách 2011-12-01 0 0 293 107 33 903 150
5 Shrek 2001-07-19 0 0 68 990 6 207 076
5 CELKEM 2 332 966 234 851 969